Vinterleirskole ved Haugen Gård

Faste plikter

Elevene blir delt inn i 4 arbeidsgrupper som har ulike oppgaver fra dag til dag. (For dem som har 3-døgns opphold, deles elevene i 3 grupper). Elevene har faste oppmøtetider å forholde seg til hver dag før det pedagogiske opplegget tar til.

       Arbeidsoppgaver:

 • Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset).
 • Kjøkkentjeneste
 • Værobservasjon/Fotografering
 • Rydding av fellesrom

       Viktige tidspunkt:

 • Frokost med smøring av lunch- og kveldsmatpakke kl.0800
 • Fjøsstell kl. 0700 og 1730
 • Kjøkkentjeneste kl. 0745 og 1615
 • Middag kl. 1630
 • Værobservasjon klokka 0730 og 1800
 • Kl. 2200 Rosignalet går og elevene skal være ferdig med kveldsstellet.
 • Kl.2230 Alle har lagt seg og det er ro på rommene. Det er ikke uvanlig at man justerer tidspunktet og tar leggingen tidligere da elevene trenger mye søvn pga. mange aktiviteter.

Aktuelle emner for vinteroppholdet

 • Utstyr og bekledning                                           
 • Pakking av sekk                                            
 • Mat og drikke på tur
 • Skileik
 • Fjellvett
 • Veivalg
 • Praktisk vurdering av snøen (snøprofil)
 • Grunnleggende skredlære
 • Bruk av kart og kompass i vinterfjellet
 • Teori for snøhuler m.m.
 • Graving av ulike typer nødbivuakker og evt. snøhule.
 • Overnatting i gamme eller snøhule…
 • Matlaging ute på stormkjøkken
 • Førstehjelp i vinterfjellet
 • Dyre og fugleliv i fjellet. Tilpasning til vinteren.
 • Spor og sportegn
 • Samarbeidstrening

logo blå liten

Ukeprogram

Vi innlosjerer oss på leirskolen. Vi spiser lunch ca. kl. 1200. Deretter vil det bli gjennomgang av regler, rutiner og arbeidsoppgaver.

LEIK I BAKKE / SKIINSTRUKSJON/FØRSTEHJELP I VINTERFJELLET

Denne dagen er vi i vårt eget skileikanlegg rett ved leirskolen. Her er det fine bakker og løyper for alle. Vi har hoppbakker i forskjellige størrelser, kuler og staup, kulebakke osv. 
Vi tilpasser opplegget til ulike ferdighetsnivå og deler inn i grupper.
Vi ønsker å skape skiglede gjennom leikaktiviteter på ski.

Etterarbeid.

Teori:

 •  Om skismøring
 •  Klær og utstyr i vinterfjellet
 •  Førstehjelp

Frivillige forberedelser før oppholdet:

 • Lære om prepping av ski og skismøring.
 • Øve på å legge inn bilder på data.
 • Grunnleggende førstehjelp.

SKITUR I NÆROMRÅDET:

Intensjonen med dagen er ikke at alle skal gå så langt på ski, men at alle skal være ute i naturen en dag, oppleve naturen i nærområdet. Hovedmålet med turen er å lære om spor- og sportegn, dyr og fuglers tilpasning til vinterfjellet og tillegg lære praktisk orientering i fjellet. Elevene skal også få trening i å lage mat ute på stormkjøkken og bål.

Teori:

 • Grunnleggende opplæring i bruk av kart og kompass
 • Om spor og sportegn
 • Etablering av leirområde
 • Om fyring på stormkjøkken
 • Lære om ulike båltyper
 • Fjellvettreglene

Etterarbeid.

Frivillige forberedelser før oppholdet:

 • Lære fjellvettreglene
 • Spor og sportegn
 • Lære om pakking av sekk
 • Lære om kart og kompassbruk
 • Lære om ulike båltyper

SKITUR I HØGFJELLET

Teori:

 • Fjellvett
 • Vi vil vektlegge veivalg mht. vær, skred- og skredfare i vinterfjellet.
 • Snø og snøomvandling
 • Ulike typer skred
 • Faktorer som kan utløse skred
 • Graving av snøprofil

     Det blir selvsagt tatt hensyn til værforhold og til elevenes forutsetninger.
     Turen går i skredsikkert terreng.

Etterarbeid.

Frivillige forberedelser før leirskoleoppholdet:

 • Om fjellvettregler og utstyr for fjelltur
 • Typisk skredlende
 • Skredvettregler
 •  Tur til Skarvatnet

Vi tar en 10 min. busstur til Skarvatnet. Her vil vi prøve fiskelykken på isen. Leirskolen har pilkestikker til utlån. Elever som har eget utstyr får selvfølgelig ha med det. Vi prøver oss på å grave ulike former for snøgroper og snøhuler, og eventuelt iglo dersom snøforholdene tillater det. 
Det er muligheter for å ta en skitur innover fjellet for å nyte utsikten over Gjevilvatnet, inngangsporten til Trollheimen!

Alle går på ski tilbake til leirskolen. Dette er en skitur i lett terreng på ca 6 km.
 

Teori:

 • Innføring i forskjellige overlevingsmuligheter i vinterfjellet bl.a. snøgrop, vindskjerm, graving av nødbivuakk og snøhule.
 • Overnatting i gamma og/eller snøhule?

Etterarbeid.

Frivillige forberedelser før oppholdet:

 • Om fjellvettregler og utstyr for fjelltur
 • Pakking av sekk
 • Motivere elevene for en flott tur på ski
 • Lære om ulike bivuakker

Skiorientering / Vinternatursti:


Elevene orienterer seg gruppevis gjennom vår vinternatursti med repetisjonsoppgaver fra leirskoleuka. Premie til den beste gruppa.
 
Avslutning av uka:

 • Oppsummering av leirskoleopphold
 • Overlevering av ”Diplom for gjennomført vinterkurs"
 • Hjemreise