Leirskoleuke
Prisen er fra høsten 2019 kr. 1700,-.
Dette gjelder opphold - kost og losji - fra mandag til fredag.
En voksen går gratis pr. 15 elever.
"Overtallige" voksne betaler vanligvis det samme som elevene.
To eller flere mindre klasser fra samme kommune vurderes som en klasse i denne sammenhengen.
Kortere opphold gir redusert pris.

Tilleggsaktiviteter
Hvis dere er interessert i noen av tilleggsaktivitetene, vil kostnadene til disse komme i tillegg til oppholdsprisen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Image
Image