Aktiviteter barmark

Barmarksopphold ved Haugen gård

Aktuelle emner for vår og høst:

 • Planlegging av dagstur og overnattingstur
 • Utstyr og bekledning
 • Mat og drikke på tur
 • Vær og vind i fjellet
 • Pakking av sekk
 • Fjellvett
 • Leiretablering
 • Matlaging ute på stormkjøkken
 • Lære om ulike båltyper
 • Bruk av kart og kompass
 • Klatring og rappelering i en skrent ved leirskolen
 • Overnatting i gamme, gapahuk eller under åpen himmel…
 • Førstehjelp
 • Dyre, fugle- og planteliv i høgfjellet. (Fjellfauna)
 • Kanopadling
 • Ørretfiske i fjellvatn og i elva
 • Samarbeidstrening

På sen høst og tidlig vår er det mulig med skileik og andre snøaktiviteter. Oppdal er kjent som et snø-sikkert område, og vi har av og til flotte vinterdager allerede i november!

Faste plikter:
Elevene blir delt inn i 4 arbeidsgrupper som har ulike oppgaver fra dag til dag. (For dem som har 3-døgns opphold, deles elevene i 3 grupper). Elevene har faste oppmøtetider å forholde seg til hver dag før det pedagogiske opplegget tar til.

Arbeidsoppgaver:

 • Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset). På tidlig høst er de fleste dyra ute og da er det lite arbeid inne i fjøset.
 • Kjøkkentjeneste
 • Værobservasjon/Fotografering
 • Rydding av fellesrom

Viktige tidspunkt:

 • Frokost med smøring av matpakke kl.0800
 • Fjøsstell kl. 0700 og 1730
 • Kjøkkentjeneste kl. 0745 og 1615
 • Middag kl. 1630
 • Værobservasjon klokka 0730 og 1800
 • Kl.2200 Rosignalet går, og elevene skal være ferdig med kveldsstellet.
 • Kl.2230 Alle har lagt seg, og det er ro på rommene. Det er ikke uvanlig at vi justerer tidspunktet, og tar leggingen tidligere da elevene trenger mye søvn pga. mange aktiviteter.

logo blå liten

Ukeprogram

Vi spiser lunch ca. kl. 1200. Deretter vil det bli gjennomgang av regler, rutiner og arbeidsoppgaver.

Fottur til Kjerringkjelen. Ei av Norges største jettegryter. Vandring langs et spennende elveleie.

Teori:

 • Jettegryter
 • Kart og kompassbruk
 • Pakking av sekk
 • Etterarbeid.

Frivillige forberedelser før oppholdet:

 • Grunnleggende bruk av kart og kompass
 • Pakking av sekk
 • Førstehjelp
 • Øve på å legge inn bilder på data

kjln

Fottur langs Dørumselva og kanopadling på Skarvatnet.

Vi tar en 10 min. busstur til Skarvatnet. Her vil vi blant annet lære å padle kano, prøve fiskelykken og utforske livet i vann og vassdrag m.m. Fottur tilbake til Haugen etter endt opplegg ved Skarvatnet. Dette er vandring på ca. 3-4 km.

Teori:

 • Padleteknikk
 • Padlevettregler
 • Livet i vann og vassdrag
 • Etablering av leirområde
 • Lære om ulike båltyper

    Etterarbeid.

Frivillige forberedelser før oppholdet:

 • Lære fjellvettreglene.
 • Lære om opphold i kano
 • Lære om dyrelivet i vann og vassdrag.

leirskole dag 3 skatval 444

Klatreaktiviteter i ”Vetlhåmmårn” ved leirskolen, eller på Ishoel.

Teori:

 • Klatrevett
 • Bålbrenning og stormkjøkken
 • Åttetallsknute og dobbelt halvstikk
  Etterarbeid

NB! Dersom det er ønskelig at klatreaktiviteten skal foregå i klatrefeltet ved Ishoel på Lønset, vil det bli en ekstrautgift for buss.

Frivillige forberedelser før leirskoleoppholdet:

 • Trene på aktuelle knuter
 • Lære om ulike båltyper
 • Lære om sikker bruk av stormkjøkken

 

klatring

Brukerne kan velge mellom 2 turalternativ. Det er ønskelig at brukerne gir beskjed om valget i god tid før oppholdet.

 HOVEDAKTIVITETER:

 • Fottur i høgfjellet

 

Teori:

 • Fjellfauna (Plante, dyre- og fuglelivet i fjellet)
 • Fjellvett
 • Påkledning
 • Riktig mat og drikke på tur

 

 • Ekskursjon på Dovrefjell med muligheter for å få se moskus!

Vi har lagt inn to turalternativer i programmet.

Alternativ 1 er tur til Kongsvold med besøk i den botaniske fjellhagen og vandring i Dovrefjell nasjonalpark. Alternativ 2 er fottur i Vårstigen, 6 km langs den gamle kongeveien. Sesong fra uke 20/21 til uke 44. Ekstra utgift for klassen kr 3000,-. Dette er utgifter til buss tur/retur (ca. 8,4 mil).

I møte med moskus

Teori:

 • Fjellfauna (Plante, dyre- og fuglelivet i fjellet)
 • Påkledning
 • Riktig mat og drikke på tur
 • Fjellvettreglene
 • Overnatting i gamma, i gapahuk eller under åpen himmel...

     Etterarbeid

Frivillige forberedelser før leirskoleoppholdet:

 • Lære grunnleggende førstehjelp
 • Lære om ulike planter, dyr og fugler som finnes i høgfjellet
 • Fjellvettreglene

Orientering/Natursti:

Elevene orienterer seg gruppevis gjennom vår natursti med repetisjonsoppgaver fra leirskoleuka. Premie til den beste gruppen.

 

 • Evaluering av leirskoleoppholdet
 • Overlevering av "fjellvettsdiplom"

natursti