Arbeidsgrupper og oppgaver

Arbeidsoppgaver:

  • Fjøsstell. (Frivillig, men vi ser gjerne at alle er en tur innom fjøset).
  • Kjøkkentjeneste
  • Værobservasjon/Fotografering
  • Rydding av fellesrom       

Oppmøtetider:

  • Fjøsstell klokka 0700 og 1730
  • Kjøkkentjeneste klokka 0745 og 1615
  • Værobservasjon klokka 0730 og 1800
  • Fellesrom klokka 0900, 1730 og 2200

Dere kan finne skjema for arbeidsoppgaver, gruppefordeling og værobservasjon ved å benytte lenkene nedenfor.

Arbeidsoppgaver

Kjøkkengruppa skal i samarbeid med kjøkkenansvarlig dekke på bordet før hvert måltid. De er "servitører" under måltidet, dvs. har ansvar for å bære inn mat , og hente hvis noe mangler. Etter måltidet skal kjøkkengruppa rydde av bordet, sette alt på trillebordet, tørke av bord/stoler, og koste gulvet.

Oppmøtetider: Kjøkkengruppe 0745 og 1615.

Ryddegruppa er ansvarlig for orden på alle fellesrom (spisestue, peisestue, tørkerom, skirom, ganger, trapp). Gruppa har ansvar for rydding foregår etter frokost, middag og før leggetid. Alle spill samles sammen og legges i kurven før sengetid.

Ryddegruppe 0900, 1730 og 2200.

Værobservasjonsgruppa skal på egen hånd lese av værstasjonen morgen og kveld, og føre observasjonene inn på skjema. Hver gruppe er ansvarlig for at skjemaet blir overlevert til neste gruppe. De skal også sjekke at stasjonen er i orden, og gi beskjed til ansvarshavende hvis noe ikke fungerer. Denne gruppa har i tillegg ansvar for å fotografere fra dagens aktiviteter og deretter velge ut maks fire  blinkskudd som de skal skrive ut, ramme inn og henge opp sammen med utstillinga på veggen i peisestua/spisesalen. 

Værobservasjon 0730 og 1800.

Dette skjemaet bruker værobservasjonsgruppa til sine daglige notater.

Værobservasjon uke _____

   

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

   

18:00

07:30

18:00

07:30

18:00

07:30

18:00

07:30

Temperatur

               
 

Min.

               
 

Maks.

               

Vind

Retning

               
 

Styrke

               

Nedbør

Siste døgn

               

Lufttrykk

               

Luftfuktighet

               

Værvarsel

               

1. Les av "Outdoor temp"

2. Trykk på "Min/max" for å lese av minimums- og maksimumstemperaturen. Trykk en gang til for å komme tilbake.

3. Les av vindretning og -styrke. Retningen ser du på sirkelen nederst, styrken står i midten av sirkelen.

4. Trykk på Displayknappen til det står "Rain 24h" i ruta i midten. Da har dere nedbør siste døgn.

5. Les av "Pressure" som er lufttrykket.

6. Les av "Humidity" som er luftfuktigheten.

7. Værvarsel ser dere på tegningen øverst på skjermen. Det kan være sol, delvis skyet eller regn. Pil opp betyr bedre vær, pil ned betyr dårligere vær. Ingen pil betyr stabilt vær.

Værstasjonen må behandles forsiktig!

Hvis ikke annen beskjed er gitt, skal fjøsgruppa møte opp utenfor fjøsdøra morgen og kveld. De skal være med og mate dyra, være med på renhold i fjøset etc.

Fjøsgruppe 0700 og 1730.

Arbeidsoppgaver

Kjøkkengruppe
Kjøkkengruppa skal i samarbeid med kjøkkenansvarlig dekke på bordet før hvert måltid. De er "servitører" under måltidet, dvs. har ansvar for å bære inn mat , og hente hvis noe mangler. Etter måltidet skal kjøkkengruppa rydde av bordet, sette alt på trillebordet, tørke av bord/stoler, og koste gulvet.

Oppmøtetider: Kjøkkengruppe 0745 og 1615.

Arbeidsoppgaver

Værobservasjon / fotografering
Værobservasjonsgruppa skal på egen hånd lese av værstasjonen morgen og kveld, og føre observasjonene inn på skjema. Hver gruppe er ansvarlig for at skjemaet blir overlevert til neste gruppe. De skal også sjekke at stasjonen er i orden, og gi beskjed til ansvarshavende hvis noe ikke fungerer. Denne gruppa har i tillegg ansvar for å fotografere fra dagens aktiviteter og deretter velge ut maks fire  blinkskudd som de skal skrive ut, ramme inn og henge opp sammen med utstillinga på veggen i peisestua/spisesalen. 

Værobservasjon 0730 og 1800.

Gruppefordeling

Tabell gruppefordeling

Her har du et skjema som viser når de enkelte gruppene skal gjøre de forskjellige oppgavene. Nederst på siden finner du en knapp for utskriftsvennlig versjon.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Kjøkkengruppe

1

2

3 4 1

Ryddegruppe

2

3 4 1 2

Værobservasjon/

Fotografering

3 4 1  2

3

Fjøsgruppe

4

1

2

3

4

             

                Oppmøtetider: Kjøkkengruppe 0745 og 1645.

                Ryddegruppe 0900, 1730 og 2200.

                Værobservasjon 0730 og 1800.

                Fjøsgruppe 0700 og 1730.

Værobservasjon

Tabell værobservasjon

Dette skjemaet bruker værobservasjonsgruppa til sine daglige notater. Nederst på siden finner du en knapp for utskriftsvennlig versjon.

Værobservasjon uke _____

   

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

   

18:00

07:30

18:00

07:30

18:00

07:30

18:00

07:30

Temperatur

               
 

Min.

               
 

Maks.

               

Vind

Retning

               
 

Styrke

               

Nedbør

Siste døgn

               

Lufttrykk

               

Luftfuktighet

               

Værvarsel

               

1. Les av "Outdoor temp"

2. Trykk på "Min/max" for å lese av minimums- og maksimumstemperaturen. Trykk en gang til for å komme tilbake.

3. Les av vindretning og -styrke. Retningen ser du på sirkelen nederst, styrken står i midten av sirkelen.

4. Trykk på Displayknappen til det står "Rain 24h" i ruta i midten. Da har dere nedbør siste døgn.

5. Les av "Pressure" som er lufttrykket.

6. Les av "Humidity" som er luftfuktigheten.

7. Værvarsel ser dere på tegningen øverst på skjermen. Det kan være sol, delvis skyet eller regn. Pil opp betyr bedre vær, pil ned betyr dårligere vær. Ingen pil betyr stabilt vær.

Værstasjonen må behandles forsiktig!