Image
Image

Annen utleie

Det er også mulig å leie leirskolebygningen til andre aktiviteter i perioder uten leirskole.

Dette kan være selvbergingsopphold der skoleklasser har leirskoleopphold uten å benytte vår lærer, det kan være skoleturer, studenttreff, familiesammenkomster eller andre grupper som vil leie for kortere eller lengre tid.

Kontakt oss på

 post@haugengaard.no eller telefon 997 02612 eller 922 50608.

Powerpoint presentasjon Haugen Gård Leirskole