OPPDAL

Oppdal er ei fjellbygd som ligger mellom Trollheimen og Dovrefjell, og grenser i øst, sør og vest mot Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal fylker. I nord grenser bygda mot Rennebu kommune.
Oppdal sentrum - "Auna" - ligger 540 meter over havet. Størstedelen av gårdene i kommunen ligger fra 450 til 700 m.o.h. Haugen ligger 720 m.o.h. og er en av de gårdene som ligger høyest.
I Oppdal er det ca. 200 gårdsbruk. For 50 år siden var Oppdal den største kornkommunen i fylket. men på grunn av omlegging av driftsformen er det nå ingen som dyrker korn til modning. Det aller meste av dyrkajorda blir brukt til grasdyrking, noe blir brukt til dyrking av poteter, særlig mandelpotet.

VÅR PEDAGOGISKE MÅLSETTING ER AT LEIRSKOLEOPPHOLDET

 • skal gi elevene et positivt møte med livet på bondegården, og møte høgfjellet med de fantastiske opplevelser som det kan gi
 • skal være lystbetont og fullt av positive opplevelser
 • skal gi elevene kunnskap om natur, fjellvett og kultur i fjellet
 • skal gi elevene naturopplevelser gjennom leik og læring
 • skal gi elevene forståelse for hvor viktig det er å ta vare på naturen
 • skal trene opp elevenes evne til å samarbeide, ta initiativ og vise ansvar for hverandre, ansvar for dyra på gården og ikke minst ta ansvar for miljøet rundt oss
 • skal gi elevene utfordringer tilpasset sitt fysiske nivå
 • skal gi elevene gode minner som de kan ta med seg resten av livet

Leirskolen er medlem i Norsk leirskoleforening, som er en pedagogisk interesseorganisasjon.

Hensikten med NLF's anbefaling av leirskoler er:

 • Å sikre elevene et pedagogisk tilrettelagt leirskoleopphold i tråd med gjeldende læreplan og forskrifter
 • Å veilede leirskolene og skolemyndighetene i deres vertskommuner om ulike sider ved leirskoledrift
 • Å sikre muligheter for kontinuerlig drift, pedagogisk utviklingsarbeid og sikrest mulige arbeidsplasser
 • Å gi lærerne en god oversikt over leirskoler som holder en nøktern, men kvalitativt god standard
 • Å gjøre det tryggere for skolene/foreldre å sende barn på leirskole

  Godkjenning av Haugen som leirskole betyr i tillegg:
 • Driftsavtale med Oppdal kommune
 • Pedagogisk tilsyn av Oppdal kommune
 • Godkjent undervisningspersonale
 • Forpliktende veiledningstjeneste

LEIRSKOLE SIDEN 1973

Det har vært drevet leirskole på Haugen siden 1973.
Grunnlaget for leirskolen er for det første naturen og terrenget i nærheten. Vi holder til i åpent jordbrukslandskap, men ved å gå en liten time kan vi komme til bartresonen ved elva Driva ca. 400 moh., eller opp på snaufjellet 1200 moh. Der i mellom har vi slake lier, stille elv, bratte berg, fosser og stryk, og turmuligheter i alle retninger. Om vinteren har vi preparert turløype som går 50 meter fra inngangsdøra.

For det andre har vi et gårdsbruk i drift, med forskjellige dyr og aktiviteter. Dette trekkes inn i undervisningen i den grad det er naturlig i forhold til årstiden.

Image