Haugen Gård leirskole

Postadresse: Haugen Gård, Nerskogvegen 162, 7340 Oppdal
Telefon:          997 02612922 50608
E-post:             post@haugengaard.no


Informasjon eller opphold ved leirskolen kan bestilles på ulike måter: 

  1. Pr epost
  2. Pr brev. Adressen finner du over
  3. Pr telefon. Telefonnummer står over.

Fremgangsmåte ved bestilling av leirskoleopphold:

1. Brukerskolen tar kontakt med leirskolen for å få tilsendt informasjon, eller for å bestille opphold.
2. Leirskolen sender bekreftelse på bestilt uke. Brukerskolen sørger for nødvendige  underskrifter og returnerer bekreftelse til leirskolen.
3. I god tid før oppholdet sender leirskolen ut nødvendig informasjon om oppholdet, skjema angående refusjonsgaranti og eventuelt krav om depositum (10% av oppholdsprisen). 
4. Brukerskolen returnerer refusjonsgaranti med underskrift og betaler depositum.

Image
Image