Leirskoleuke
Prisen er fra høsten 2021 kr. 1900,-.
Dette gjelder opphold - kost og losji - fra mandag til fredag. Lønn til lærer kommer i tillegg. Denne refunderes fra staten. For private skoler gjelder spesielle regler.
En voksen går gratis pr. 15 elever.
"Overtallige" voksne betaler vanligvis det samme som elevene.
To eller flere mindre klasser fra samme kommune vurderes som en klasse i denne sammenhengen.
Kortere opphold gir redusert pris.

Tilleggsaktiviteter
Hvis dere er interessert i noen av tilleggsaktivitetene, vil kostnadene til disse komme i tillegg til oppholdsprisen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Image
Image