Leirskoleuke
Prisen for et opphold - kost og losji fra mandag til fredag - er kr. 1500.-
En voksen går gratis pr. 15 elever.
"Overtallige" voksne betaler vanligvis det samme som elevene.
To eller flere mindre klasser fra samme kommune vurderes som en klasse i denne sammenhengen.
Kortere opphold gir redusert pris.

Tilleggsaktiviteter
Hvis dere er interessert i noen av tilleggsaktivitetene, vil kostnadene til disse komme i tillegg til oppholdsprisen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Image
Image